Is a bank under a legal duty to act positively in order to protect the interests of third parties when appropriating funds deposited in a client's account? - Spar Group Ltd v FirstRand Bank Ltd 2017 1 SA 449 (GP)

Show simple item record

dc.contributor.author Nagel, C.J. (Christoffel Johannes), 1954-
dc.date.accessioned 2018-02-22T09:23:21Z
dc.date.issued 2017
dc.description.abstract Die Spar-saak handel oor verskeie aspekte van die bank/kliënt verhouding. Dit handel in die besonder oor die eiendomsreg van fondse wat in bankrekening gedeponeer word, die vraag of bank geregtig is om sodanige fondse by wyse van skuldvergelyking aan te wend, asook sogenaamde kwasie-vindikatoriese aksie deur derde wat nie die rekeninghouer is nie maar die fondse opeis wat in kliënt van die bank se rekening gedeponeer is. Van besondere belang vir doeleindes van hierdie bespreking is die vraag of bank, wanneer hy fondse aanwend wat in kliënt se rekening gedeponeer is, regsplig het om positief op te tree ten einde die belange van derdes te beskerm. Hierdie bespreking is tot laasgenoemde vraag beperk. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.embargo 2018-02-23
dc.description.librarian am2018 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Nagel, CJ 2017, 'Is a bank under a legal duty to act positively in order to protect the interests of third parties when appropriating funds deposited in a client's account? - Spar Group Ltd v FirstRand Bank Ltd 2017 1 SA 449 (GP)', Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg / Journal of Contemporary Roman Dutch Law, vol. 80, pp. 524-530. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/64030
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Funds en_ZA
dc.subject Clients account en_ZA
dc.subject Bank en_ZA
dc.subject Fondse en_ZA
dc.subject Bank en_ZA
dc.subject Klient se rekening en_ZA
dc.title Is a bank under a legal duty to act positively in order to protect the interests of third parties when appropriating funds deposited in a client's account? - Spar Group Ltd v FirstRand Bank Ltd 2017 1 SA 449 (GP) en_ZA
dc.title.alternative Rus daar regsplig op bank om positief op te tree ten einde die belange van derdes te beskerm by die aanwending van fondse wat in kliënt se rekening gedeponeer word? en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record