A modular design of a wall-climbing robot and its mechatronics controller

Show simple item record

dc.contributor.author Tlale, Nkgatho S.
dc.date.accessioned 2008-07-24T06:13:19Z
dc.date.available 2008-07-24T06:13:19Z
dc.date.issued 2006-11
dc.description.abstract The modular design of a wall-climbing robot, implementing two articulated legs per module (biped robotic modules), is presented in this paper. Modular design improves a wall-climbing robot’s manoeuvrability and flexibility during surface changes or while walking on uneven surfaces. The design of the articulated legs uses four motors to control the posture of the vacuum cups, achieving the best possible contact with the surface. Each leg can contain more than five sensors for effective feedback control, and additional sensors such as gyros, CCD sensors, etc, can be fitted on a module, depending on the robot’s application. As the number of modules used in the design of the robot is increased, the number of activators and sensors increases exponentially. A distributed mechatronics controller of such systems is presented. en
dc.description.abstract AFRIKAANS: Modulêre ontwerp van 'n muurklim-robot met twee geskarnierde bene per module (twee-benige robotmodules) word in hierdie artikel weergegee. Modulêre ontwerp verbeter die muurklim-robot se beweeglikheid en aanpasbaarheid tydens veranderings in die loopvlak of terwyl dit loop op ongelyke oppervlaktes. Ontwerp van geskarnierde bene implementeer vier motors wat die oriëntasie van vakuumsuigdoppe beheer om die bes moontlike kontak met die loopvlak te handhaaf. Elke been kan meer as vyf sensors hê vir doeltreffende terugvoerbeheer, en bykomende sensors soos giroskope, CCD sensors, ens. kan by 'n module gevoeg word soos die toepassing van die robot dit mag vereis. Soos die aantal modules wat in die ontwerp van die robot gebruik word, toeneem, neem die aantal aktiveerders en sensors eksponensiëel toe. 'n Verdeelde megatroniese beheerder van sulke stelsels word aangebied.
dc.format.extent 174142 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Tlale, NS 2006, 'A modular design of a wall-climbing robot and its mechatronics controller', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 17, no. 2, pp. 197-208. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_indeng.html] en
dc.identifier.issn 1012-277X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/6305
dc.language.iso en en
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.subject Mechatronics en
dc.subject Wall-climbing robot en
dc.subject Biped robotic modules en
dc.subject Manoeuvrability en
dc.subject Surface changes en
dc.subject Effective feedback en
dc.subject Modular design en
dc.subject.lcsh Robotics
dc.title A modular design of a wall-climbing robot and its mechatronics controller en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record