A transportation model for an effective disaster relief operation in the SADC region

Show simple item record

dc.contributor.author Baraka, J.-C.M.
dc.contributor.author Yadavalli, Venkata S. Sarma
dc.contributor.author Singh, R.
dc.date.accessioned 2017-10-25T06:37:08Z
dc.date.available 2017-10-25T06:37:08Z
dc.date.issued 2017-08-31
dc.description.abstract This paper reviews some challenges faced by humanitarian logistics and supply chain organisations in the transportation of resources, evacuees, and emergency supplies for disaster relief operations in the SADC region. To identify the appropriate transportation to assist in the region, three models were reviewed and proposed: A typical transportation problem, a genetic algorithm based on a spanning tree, and a linear optimisation using Excel Solver. Reviewing the literature revealed that both man-made and natural disasters have caused over ninety thousand fatalities and affected millions just over the past three decades. A further review shows that most disaster deaths are the result of poor infrastructure, especially in populated areas. This presents a challenge to relief organisations in their efforts to provide on-time relief to victims in pre- and post-disaster periods. Although each proposed transportation problem has particular complexities, each of them could assist the region to decrease the relief operation response time and cost. This paper provides the reader with a greater understanding of the challenges faced by the humanitarian supply chain in the SADC region. This paper proposes a conceptual model based on an actual empirical case. en_ZA
dc.description.abstract Hierdie artikel hersien sommige van die uitdagings wat deur humanitêre logistieke- en voorsieningskettingmaatskappye ervaar word met betrekking tot die vervoer van hulpbronne, ontruiming van vlugtelinge en noodgevalvoorrade vir rampverligting in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap. Om die gepaste vervoertegniek te identifiseer, word drie modelle ondersoek en voorgestel, naamlik ‘n tipiese vervoerprobleem, ‘n genetiese algoritme gebaseer op ‘n uitstrekkende boom en ‘n lineêre optimisering. ‘n Literatuurstudie het gevind dat beide mens-gemaakte- en natuurrampe meer as negentigduisend sterftes veroorsaak het, terwyl dit miljoene geaffekteer het in die afgelope drie dekades. ‘n Verdere ondersoek toon ook dat die meeste rampsterftes as gevolg van swak infrastruktuur is, veral in bevolkte areas. Dit skep ‘n uitdaging vir rampverligtingorganisasies in hul poging om betyds verligting aan slagoffers te bring. Alhoewel die voorgestelde vervoerprobleme spesifieke kompleksiteite bevat, kon elkeen gebruik word om die streek by te staan om verligtingsaksies se reaksietyd en koste te verminder. ‘n Konspetuele model gebaseer op empiriese data word voorgestel. en_ZA
dc.description.department Industrial and Systems Engineering en_ZA
dc.description.librarian am2017 en_ZA
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za/pub en_ZA
dc.identifier.citation Baraka, J.C.M., Yadavalli, V.S.S. & Singh, R. 2017, 'A transportation model for an effective disaster relief operation in the SADC region',South African Journal of Industrial Engineering, vol. 28, no. 2, pp. 46-58. en_ZA
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.other 10.7166/28-2-1311
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/62923
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_ZA
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. en_ZA
dc.subject Humanitarian logistics en_ZA
dc.subject Transportation en_ZA
dc.subject SADC region en_ZA
dc.subject Supply chain en_ZA
dc.subject Humanitere logistieke en_ZA
dc.subject Vervoer en_ZA
dc.subject Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap en_ZA
dc.subject Voorsieningsketting en_ZA
dc.title A transportation model for an effective disaster relief operation in the SADC region en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record