‘Wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees’ (Matt 16:19)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)