Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 62 (1999)