Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 61 (1998)