Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 59 (1996)