Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 58 (1995)