Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 56 (1993)