Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 52 (1989)