Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 50 (1987)