Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 51 (1988)