Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Jaargang 47 (1984)