A vontuurgerigte spanbou in 'n eietydse samelewing : 'n menslike bewegingskundige perspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Botha, J.L.
dc.contributor.coadvisor Steyn, Ben J.M. (Barend Johannes Marthinus)
dc.contributor.postgraduate Heunis, Christo Du Plessis
dc.date.accessioned 2017-07-27T06:57:05Z
dc.date.available 2017-07-27T06:57:05Z
dc.date.created 1997
dc.date.issued 1997
dc.description Dissertation (MA)--University of Pretoria, 1997. en_ZA
dc.description.abstract After ten years of experience as team building consultant, a literature study, an overseas study tour and the attendance of several national and international seminars on the topic, pointed out that adventure as educational tool is founded in Human Movement Science. This emerging phenomenon draws on knowledge from several disciplines. This interdisciplinary character causes confusion and uncertainty amongst practitioners. Team building is relevant especially when people have to manage the consequences of a changing environment. Contemporary science calls for a different approach to practice which coincides with the demands of a changing business environment. Adventure experiences can be optimised to the level of an educational tool. The educational value of adventure is not a recent phenomenon but can be traced back as far as ancient Greek philosophers like Plato (427 B.c.) and Aristotle (384 B.c.). This was rediscovered by a German philosopher and educator Kurt Hahn (1886-1974) who founded Outward Bound. In 1970 Outward Bound principles were integrated within a high school Physical Education curriculum. The success of Project Adventure made adventure experiences accessible to other disciplines including organisational development through team building. Whenever adventure experiences are optimised to a learning experience it is referred to as adventure related experiential learning. This process consists of a macro and micro phase. This study argues that adventure related experiential learning has it's roots in Physical Education and therefore holds the potential to act as interdisciplinary and intradisciplinary bridge in Human Movement Science. The aim of this study is to revitalise the image of a discipline that became fragmented. en_ZA
dc.description.abstract Na tien jaar praktykverwante ervaring as spanboukonsultant, 'n oorsese studiereis, literatuurstudie en die bywoning van internasionale en nasionale kongresse oor die onderhawige onderwerp, wys daarop dat avontuurgerigte spanbou binne die menslike bewegingskundige vakterrein gefundeer is. Hierdie ontluikende belangstellingsveld toon 'n sterk interdissiplinere karakter en dit veroorsaak verwarring en onsekerheid by operateurs. Veranderingsbestuur is 'n gemeenskaplike doelwit van spanbouprogramme. Die eise van 'n ontluikende wetenskapsfilosofie stem ooreen met die eise van 'n veranderende besigheidsmilieu. Avontuurbelewing kan as opvoedkundige hulpmiddel aangewend word. Die gebruik van avontuurbelewing vir opvoedkundige doeleindes kan teruggevoer word tot anti eke Griekse filosofiese sienswyses (Plato 427 v.C. en Aristoteles 384 v.C. ). Die opvoedkundige waarde van avontuurbelewing is deur 'n Duitse filosoof en opvoedkundige Kurt Hahn ( 1886-197 4) herontdek. Hahn se opvoedkundige idees is praktykgerig gelmplementeer onder die vaandel van Outward Bound. Die Outward Bound-beginsels is in 1970 met 'n liggaamlike opvoedingkurrikulum by 'n hoerskool in 1970 gelntegreer. Dit het as Project Adventure bekend gestaan. Die sukses van hierdie program het vinnig uitgebrei na ander dissiplines, onder andere korporatiewe spanbou. Wanneer avontuurbelewing tot leerervaring geoptimaliseer word, word daarna verwys as avontuurgerigte ervaringsleer. Hierdie gebeure-georienteerde proses bestaan uit 'n makro- en mikrofase. In hierdie studie word geargumenteer dat die oorsprong van avontuurgerigte ervaringsleer tot Liggaamlike Opvoeding teruggevoer kan word. Daarom kan avontuurgerigte ervaringsleer interdissipliner en intradissipliner brue slaan vanuit die Menslike Bewegingskunde. Die doel van hierdie studie is om opnuut impetus te gee aan 'n vakterrein wat gefragmenteer is. en_ZA
dc.description.availability Unrestricted en_ZA
dc.description.degree MA en_ZA
dc.description.department Biokinetics, Sport and Leisure Sciences en_ZA
dc.identifier.citation Heunis, CDP 1997, A vontuurgerigte spanbou in 'n eietydse samelewing : 'n menslike bewegingskundige perspektief, MA Dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd <http://hdl.handle.net/2263/61462> en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/61462
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher University of Pretoria
dc.rights © 2017 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria.
dc.subject Team building en_ZA
dc.subject New paradigm en_ZA
dc.subject Experiential learning en_ZA
dc.subject Human movement en_ZA
dc.subject Metaphoric transference en_ZA
dc.subject UCTD en_ZA
dc.title A vontuurgerigte spanbou in 'n eietydse samelewing : 'n menslike bewegingskundige perspektief en_ZA
dc.type Dissertation en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record