Swart Afrikaanse vroueskrywer (1995-2007) : nog steeds 'n literêre minderheid binne 'n demokratiese bestel?

Show simple item record

dc.contributor.author Cochrane, Neil
dc.date.accessioned 2008-07-10T06:32:04Z
dc.date.available 2008-07-10T06:32:04Z
dc.date.issued 2008
dc.description.abstract Gedurende die laaste dekade van die twintigste eeu word die eerste romans deur twee swart Afrikaanse vroueskrywers, Frieda Gygenaar en E K M Dido gepubliseer. Sedertdien verwerf swart Afrikaanse vroueskrywers 'n toenemend sterker posisie binne die Afrikaanse literêre sisteem. Die artikel ondersoek die literêre produksie van swart Afrikaanse vroueskrywers oor die afgelope twaalf jaar deur 'n kwantitatiewe en deskriptiewe bestekopname te bied van hul literëre produksie. Belangrike uitdagings waarvoor die swart Afrikaanse vroueskrywers tans te staan kom, word bespreek - beperkings betreffende tematiek en multidimensionele perspektiewe en 'n gebrek aan literêre rolmodelle, tradisie en gekanoniseerde status. Laastens sal tot sekere gevolgtrekkings gekom word rakende die huidige en toekomstige literêre status van swart Afrikaanse vroueskrywers. ENGLISH: During the last decade of the twentieth century, two novels by black Afrikaans women writers, Frieda Gygenaar and E K M Dido, were published by mainstream publishers. Since then, the position of black women writers within the Afrikaans literary system has improved significantly. This article investigates the literary production of black Afrikaans women writers over the last twelve years, providing a quantitive and descriptive overview of their literary output. It also discusses the important challenges facing contemporary black Afrikaans women writers: limitations in terms of thematic variety and multidimensional perspectives as well as the lack of literary role-models, a tradition and canonical status. Finally, certain conclusions are drawn about the current and future literary status of black Afrikaans women writers. afr
dc.format.extent 95037 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Cochrane, N 2008, 'Die swart Afrikaanse vroueskrywer (1995-2007): nog steeds 'n literêre minderheid binne 'n demokratiese bestel?', Acta Academica, vol. 40, no. 1, pp. 31-51. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_academ.html] afr
dc.identifier.issn 0587-2405
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/6082
dc.publisher Sasol Library, University of the Free State en
dc.rights Sasol Library, University of the Free State en
dc.subject.lcsh Authors, Black -- South Africa
dc.subject.lcsh Afrikaans literature -- 20th century -- History and criticism
dc.subject.lcsh Women authors, Black -- South Africa
dc.subject.lcsh South African literature -- Women authors
dc.title Swart Afrikaanse vroueskrywer (1995-2007) : nog steeds 'n literêre minderheid binne 'n demokratiese bestel? afr
dc.title.alternative The black Afrikaans woman writer (1995-2006) : ever a literary minority in a democratic dispensation? en
dc.type Article afr


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record