Children’s rights of access to health care services and to basic health care services : a critical analysis of case law, legislation and policy

Show simple item record

dc.contributor.author Buchner-Eveleigh, Mariana
dc.date.accessioned 2017-05-17T05:19:59Z
dc.date.available 2017-05-17T05:19:59Z
dc.date.issued 2016
dc.description.abstract Die Grondwet waarborg kinders se reg op gesondheidsorg in artikel 27(1) en artikel 28(1)(c). Artikel 27(1) bepaal dat elkeen die reg op toegang tot gesondheidsorgdienste het, met inbegrip van reproduktiewe gesondheid sorg. Artikel 28 bepaal dat elke kind die reg op basiese gesondheidsorgdienste het. Die artikel ondersoek die betekenis en verband tussen die twee regte om sodoende te bepaal wat dit vir die staat beteken. Dit gee dan aanleiding tot ’n evaluering van wetgewende en ander maatreëls wat die regering aangeneem het om die twee regte te realiseer. en_ZA
dc.description.department Private Law en_ZA
dc.description.librarian am2017 en_ZA
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Buchner-Eveleigh, M 2016, 'Children’s rights of access to health care services and to basic health care services : a critical analysis of case law, legislation and policy', De Jure, vol. 2, no. 49, pp. 307-325. en_ZA
dc.identifier.issn 1466-3597 (print)
dc.identifier.issn 2225-7160 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/60475
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Pretoria University Law Press en_ZA
dc.rights This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. en_ZA
dc.subject Children’s rights en_ZA
dc.subject Kinders se reg en_ZA
dc.subject Gesondheidsdienste en_ZA
dc.subject Basiese gesondheidsorgdienste en_ZA
dc.subject Health care services en_ZA
dc.subject Basic health care service en_ZA
dc.title Children’s rights of access to health care services and to basic health care services : a critical analysis of case law, legislation and policy en_ZA
dc.title.alternative Kinders se reg op toegang tot gesondheidsdienste en basiese gesondheidsorgdienste : ’n kritiese analise van hofbeslissing, wetgewing en beleid en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record