Journals (Pretoriana : Journal of the Old Pretoria Society)

Journals (Pretoriana : Journal of the Old Pretoria Society)

 

This is a complete collection of Pretoriana, a journal published by the Association Old Pretoria from 1951 to 2003. Contributions are in English and Afrikaans. Permission was obtained from the Association to make the journal available on UPSpace. View Letter of Consent.

Recent Submissions

 • Van Vollenhoven, Anton C.; Pelser, Anton J.; Teichert, Frank E. (Association Old Pretoria, 2003-12)
  Espionage activities regarding the forts of Pretoria -- Blokhuis by Rietvleidam -- Steinaecker's Horse : a voluntary British military unit during the Anglo-Boer War, 1899-1902 -- Reels vir die spel Kennetjie
 • Changuion, L.A. (Louis Annis); Van Vollenhoven, Anton C.; Swanepoel, Rosa; Punt, Willem J.; Pelser, Anton J.; Kriel, Pieter E. (Association Old Pretoria, 2002-05)
  Melrose Huis -- Briewe van 'n Britse soldaat -- Thomas Edmund Andrews -- Laerskool Mayville -- Bloedstraat -- Cecile de Ridder -- Dr Nicholaas Abraham Coetzee -- Iconpotwerk
 • Van Vollenhoven, Anton C.; Pelser, Anton J.; Malan, Andre (Association Old Pretoria, 2001-07)
  An investigation of ceramics and glass bottles found at 321 Du Toit Street, Pretoria -- Die forte van Pretoria -- Leisure on a Pretoria country estate
 • Van Vollenhoven, Anton C.; Malan, Andre (Association Old Pretoria, 2000-06)
 • Erasmus, Mieka; Laubscher, H.P.; De Jong, C.; Van Vollenhoven, Anton C.; Pelser, Anton J. (Association Old Pretoria, 1999-10)
  Hermanus Christiaan Bredell -- Bredell se aandeel in Kruger se "Politieke testament" -- Chant-pagan / Rudyard Kipling -- Britse blokhuise in Pretoria -- Two stories of prisoner of war escapes -- Anglo-Boere-oorlog in ...
 • Laubscher, H.P.; Davey, A.M. (Arthur M.), 1921-1999; Burger, Alewyn; Bolsman, Eric (Association Old Pretoria, 1997-11)
 • Pretorius, J.A.; De Jong, C.; Scully, W.C.; Meiring, Hannes; De Jong, Robert C. (Association Old Pretoria, 1996-12)
 • Punt, W.J.; Pelser, Anton J.; Van Vollenhoven, Anton C.; Malan, Andre (Association Old Pretoria, 1998-11)
  Genootskap Oud-Pretoria : die beginjare -- My vader, Willem Henry Jacobus Punt -- Steentydperk in Sunnyside, Pretoria -- Aspects of historical archaeology of Pretoria -- Modieuse Pretorianers van gister
 • De Jong, Robert C.; De Jong, C.; Kipling, Rudyard, 1865-1936; Coetzee, N.A.; Hessels, Willem (Association Old Pretoria, 1996-08)
  Opening van die Oosterlyn en Suidoosterlyn -- Pretoria-Maputo railway, 1895-1995 -- Die fees van 100 jaar -- Jameson-inval in Transvaal, 1895/96 -- Gedig: Het volk van Nederland aan zijne broeders in Transvaal -- Rudyard ...
 • De Jong, C.; Short, Eliza Francis; Punt, W.J.; Ploeger, Jan (Association Old Pretoria, 1995-11)
  Land surveyor A.L. Devenish -- Twenty years in the Transvaal Republic -- Huldiging van Dr. N.A. Coetzee -- Aosta, another Pretoria -- Delagoa Bay railway line -- De Vrije Wapenbroeders -- Anna Bender : Note van herinnering
 • Ploeger, Jan; De Jong, C.; De Jong, Robert C.; Van Zyl, Petra; Laubscher, H.P. (Association Old Pretoria, 1995-03)
  Veertig jaar Genootskap Oud-Pretoria. 8, Die tydperk 1987-1988 -- Transvaalsche Roode Kruis en die "Identificatie-Departement" -- Familie van ds. Pieter van Drimmelen in Pretoria -- Fanie Eloff se beeld van die Gees van ...
 • De Jong, C.; Maisels, S.J.N.; De Jong, Robert C.; Duvenage, T.J.; Van Vollenhoven, Anton C. (Association Old Pretoria, 1994-09)
  Samuel Marks -- Pieter van Drimmelen (2) -- Gedig op die aanstaande trek na Angola -- 'n Skildery van Pretoria met apokaliptiese strekking -- Commentary on Volkspele article -- Veertig jaar Genootskap Oud-Pretoria (7) ...
 • Tomlinson, R.; Maguire, D.; De Jong, C.; Coetzee, N.A.; Kesting, D.P. (Association Old Pretoria, 1994-03)
  Veertig jaar Genootskap Oud-Pretoria. 6, Die tydperk 1984-1985 -- British blockhouses in the Pretoria area -- Centenary of the Pretoria Portland Cement Company Ltd. -- Ereburgers van Pretoria 1993 -- Ds. Pieter van Drimmelen, ...
 • Punt, W.J.; Dixon, R.; Andrews, T.E. (Thomas Edmund); Conradie, Eric; Searle, Richard; Nel, P.G.; De Jong, C. (Association Old Pretoria, 1993-07)
  Viering van Pretoria se stigtingsdag in die FOnteinedal, 16 November 1992 -- Bronkhorsthuis gedenkteken -- Origins of the Transvaal Museum and the Zoo -- Origin of Pretoria river and spruit names -- Vereeniging and the ...
 • Coetzee, N.A.; Wilmans, Joey; Ploeger, Jan; De Jong, C.; Van der Schyff, P.N.; Van Stijgeren, J. (Association Old Pretoria, 1993-03)
  Pretoria Historical Association -- Grondleggers van die stad Pretoria -- Die Du Preezhoek begraafplaas -- L.C. Bronkhorst -- Die Pretoriase gedenkteken vir Nederlanders in Transvaal -- The Dias monument in Pretoria -- ...
 • Ploeger, Jan; Punt, W.P.; De Jong, C.; Punt, W.J. (Association Old Pretoria, 1992-04)
  Pretoria Historical Association : Old Pretoria Society -- Photograph of the Executive Committee -- Die begin van Pretoriana -- Veertig jaar Genootskap Oud-Pretoria. 5, Die tydperk 1980-1984 -- Die Staatsmuseum, 1892-1904 ...
 • De Jong, C.; Jeppe, Frederick (Association Old Pretoria, 1992-08)
  Twee Duitsers oor Transvaal in die 19e eeu : landbeskrywings van F.H. Jeppe en H.T. Wangemann - Die ZAR beskryf deur F.H. Jeppe -- Dr. Wangemann se reis in Suid-Afrika, 1866/67 -- Extract from "Transvaal book almanac and ...
 • Coetzee, N.A.; Steinmetz, T.; Ploeger, Jan; De Jong, C. (Association Old Pretoria, 1991-08)
  Obituary Mr. John Niven Kirkness -- Kirkness documents -- Betekenis van die van Botha -- Old Pretoria Society -- NZASM -- Hendrik Stiemens -- Oostenrykse huldeblyk aan die Boere van 1900 -- Twee gedenkplate vir gevalle ...
 • Ploeger, Jan; Jansen, Anton; De Jong, C.; Kempf, Katinka (Association Old Pretoria, 1991-04)
  Veertig jaar Genootskap Oud-Pretoria. 4, Die tydperk 1974-1980 -- Hendrik Stiemens -- Victoriabrug -- Leeubrug -- Henk Horstmanshof -- Dirk Hendrik Horstmanshof -- Suid-Afrika en Oos-Indie -- Skandinawiese oorlogsvrywilligers ...
 • Coetzee, N.A.; De Jong, C.; De Jong, Robert C.; Ploeger, Jan; Farrell, Kobus; Pama, C. (Association Old Pretoria, 1990-08)
  J.J. Kirkness gedenkplaat -- NZASM employees -- Uit die geskiedenis van die NZASM, 1887-1908 -- 100 jaar gelede die Randtram, 1890-1990 -- Pieter Jan van Winter, Nederlandse geskiedskrywer -- Nedbank -- Afrikanerboere in ...

View more