Pottebakkerswerk in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na die werk wat vanaf 1925 to 1952 by Olifansfontein gedoen is

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)