Transfer of businesses as going concerns : the over-protection of employees under insolvent circumstances

Show simple item record

dc.contributor.author Van Eck, B.P.S. (Stefan)
dc.date.accessioned 2017-01-13T05:08:35Z
dc.date.available 2017-01-13T05:08:35Z
dc.date.issued 2006
dc.description.abstract Die arbeidsreg beskerm werknemers wanneer besighede as lopende ondernemings oorgedra word. Die nuwe werkgewer moet alle werknemers se dienskontrakte oorneem en geen werknemer mag tydens die oordragsituasie ontslaan word nie. Die gewysigde Insolvensiewet bevorder die konsep van besigheidsredding (“business rescue”). Kurators en trustees van insolvente ondernemings word aangemoedig om besighede as lopende ondernemings te verkoop. Ingevolge arbeidsregbeginsels word kopers van insolvente besighede egter verplig om alle dienskontrakte oor te neem. Hierdie alles-of-niks beginsel hou egter die moontlikheid in dat kurators en trustees eerder die opskortingstydperk van dienskontrakte sal laat uitloop, met gevolg dat alle dienskontrakte deur regswerking ingevolge die Insolvensiewet beëindig sal word. Hierdie toedrag van sake kan negatiewe gevolge inhou. Die onlangse Arbeidsappèlhofsaak, SA Municipal Workers Union v Rand Airport Management Co (Pty) Ltd, bevestig dat beide verkopers en kopers van lopende ondernemings uiters versigtig moet wees om enige dienskontrakte voor of na sodanige oordrag weens operasionele redes te beëindig. Daar word in hierdie bydrae geargumenteer dat hierdie beskermingsmaatreëls uiteindelik tot werknemers se nadeel sal strek, aangesien werkgewers eerder werknemers weens finansiële redes sal afdank as om die moontlikheid te ondersoek om besighede in die geheel of gedeeltelik as lopende ondernemings te verkoop. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.librarian am2016 en_ZA
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za en_ZA
dc.identifier.citation Van Eck, BPS 2006, 'Transfer of businesses as going concerns : the over-protection of employees under insolvent circumstances', De Jure, vol. 39, no. 2, pp. 405-421. en_ZA
dc.identifier.issn 1466-3597 (print)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/58497
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Pretoria University Law Press en_ZA
dc.rights Pretoria University Law Press en_ZA
dc.subject Oorbeskerming en_ZA
dc.subject Werknemers en_ZA
dc.subject Insolvente omstandighede en_ZA
dc.subject Transfer of businesses en_ZA
dc.subject Over-protection en_ZA
dc.subject Employees en_ZA
dc.subject Insolvent circumstances en_ZA
dc.subject Oordrag van besighede en_ZA
dc.title Transfer of businesses as going concerns : the over-protection of employees under insolvent circumstances en_ZA
dc.title.alternative Oordrag van besighede as lopende ondernemings : die oorbeskerming van werknemers onder insolvente omstandighede en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record