Mystery in Sepedi detective stories

Show simple item record

dc.contributor.author Mojalefa, M.J. (Mawatle Jeremiah), 1948-
dc.contributor.author Magapa, N.I.
dc.contributor.editor Mojalefa, Jerry
dc.date.accessioned 2008-06-04T12:18:51Z
dc.date.available 2008-06-04T12:18:51Z
dc.date.issued 2007-04
dc.description.abstract The aim of this article is to illustrate the importance of the concept "mystery" in the classification of Sepedi detective stories. Mystery is therefore first defined, and then some rules governing how mystery is created and sustained in a narrative are reviewed. Examples are given of how the writers of Sepedi detective stories mislead their readers in order to create mystery. Mystery is then examined according to five of its constituent elements, namely the real character of the detective, the name of the criminal, the identity of the victim, the evidence that reveals the mystery in the end, and the investigation that reveals the mystery. Each category is explored by citing relevant examples from Sepedi detective stories. AFRIKAANS: Die doel van hierdie artikel is om die belangrikheid van die konsep "raaisel" in die klassifikasie van Sepedi speurverhale te illustreer. Die raaisel word eers gedefinieer en daarna word 'n oorsig gegee van die reëls wat die skep en voortbou van die raaisel onderlê. Voorbeelde word verskaf van hoe Sepedi-speurverhaalskrywers lesers doelbewus mislei om daardeur raaisels te skep. Die raaisel word vervolgens bestudeer aan die hand van vyf onderliggende elemente, naamlik die ware karakter van die speurder, die naam van die misdadiger, die identiteit van die slagoffer, die bewyse wat daartoe lei dat die raaisel aan die einde ontrafel word en die ondersoek wat die raaisel aan die lig bring. Elke kategorie word ondersoek deur die verwysing na gepaste voorbeelde uit Sepedi-speurverhale. en
dc.format.extent 249336 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Mojalefa, MJ & Magapa, NI 2007, 'Mystery in Sepedi detective stories', Literator, vol. 28, no. 1, pp. 121-140. [http://www.puk.ac.za/literator/] en
dc.identifier.issn 0258-2279
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5790
dc.language.iso en en
dc.publisher Bureau for Scholarly Journals en
dc.rights Bureau for Scholarly Journals en
dc.subject Character : detective en
dc.subject Detective stories en
dc.subject Evidence that reveals the mystery en
dc.subject Identity : victim en
dc.subject Mystery en
dc.subject Name : criminal en
dc.subject Bewyse wat die raaisel ontrafel en
dc.subject Identiteit : slagoffer en
dc.subject Karakter : speurder en
dc.subject Naam : oortreder / misdadiger en
dc.subject Ondersoek wat die raaisel ontrafel en
dc.subject Raaisel en
dc.subject Speurverhale en
dc.subject.lcsh Mystery
dc.subject.lcsh Northern Sotho language
dc.title Mystery in Sepedi detective stories en
dc.title.alternative Raaisel in Sepedi speurverhale en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record