An appraisal of the consumer's cooling-off right in terms of section 16 of the Consumer Protection Act 68 of 2008

Show simple item record

dc.contributor.author Barnard, Jacolien
dc.date.accessioned 2016-10-28T07:28:19Z
dc.date.issued 2016
dc.description.abstract Die nota het ten doel om artikel 16 van die Wet op Verbruikersbeskerming 68 van 2008 (WVB) wat die afkoelreg van die verbruiker uiteensit te evalueer in die lig van alle relevante definisies en bepalings binne die Wet. As gevolg van die wye toepassingsgebied van die WVB is daar omstandighede waarin meer as een Wet op verbruikersooreenkoms van toepassing kan wees en dus ook meer aas een statutêre afkoelreg. In hierdie verband word die toepassing en interaksie tussen artikel 29A van die Wet op Vervreemding van Grond 68 van 1981 en artikel 121 van die National Credit Act 34 van 2005 in samehang met artikel 16 van die WVB bespreek. Die nota wys onsekerhede in hierdie verband uit en die bydrae word afgesluit met aanbevelings ten opsigte van die regstel van die geïdentifiseerde onsekerhede. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.embargo 2016-12-31
dc.description.librarian am2016 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Barnard, J 2016, 'An appraisal of the consumer's cooling-off right in terms of section 16 of the Consumer Protection Act 68 of 2008', Journal of Contemporary Roman Dutch Law / Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 79, no. 3, pp. 495-503. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/57546
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Consumer protection en_ZA
dc.subject Cooling-off en_ZA
dc.subject Appraisal en_ZA
dc.subject Verbruikersbeskerming en_ZA
dc.subject Afkoelreg en_ZA
dc.subject Evaluering en_ZA
dc.title An appraisal of the consumer's cooling-off right in terms of section 16 of the Consumer Protection Act 68 of 2008 en_ZA
dc.title.alternative Evaluering van die verbruiker se afkoelreg ingevolge artikel 16 van die Wet op Verbruikersbeskerming 68 van 2008 en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record