Data protection in South Africa: The Protection of Personal Information Act 4 of 2013 in light of recent international developments (1)

Show simple item record

dc.contributor.author Naude, A.
dc.contributor.author Papadopoulos, Sylvia
dc.date.accessioned 2016-10-27T09:34:32Z
dc.date.issued 2016
dc.description This two-part article is an adaptation of an LLM dissertation entitled Data protection in South Africa: the impact of the Protection of Personal Information Act and recent international developments submitted by A Naude, University of Pretoria, 2014. en_ZA
dc.description.abstract Die eerste nasionale wetgewing oor dataprivaatheid in die wêreld is in 1973 gepromulgeer. Dit het Suid-Afrika veertig jaar geneem om sy eie plaaslike nasionale wetgewing te promulgeer in die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting. Hierdie twee opvolgende artikels vergelyk die huidige Suid-Afrikaanse databeskermingsregsraamwerk met die benaderings wat gevolg is in internasionale databeskermingsinstrumente wat O groot invloed gehad het op die daarstel van die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting. Die bogemelde internasionale databeskermingsinstrumente is ook onlangs gewysig, of is in die proses om gewysig te word. Hierdie opvolgende artikels evalueer ook die nuwe wysigings wat aangebring is, of wat beoog word, in die internasionale databeskermingsinstrumente soverre sodanige wysigings betrekking het op kerndatabeskermingsbeginsels en die regte van datasubjekte. Die artikels ondersoek ook die vraag of daar enige wysigings aan die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting oorweeg moet word ten einde die Wet op dieselfde standaard te bring as die ander internasionale databeskermingsinstrumente wat bespreek word. en_ZA
dc.description.department Mercantile Law en_ZA
dc.description.embargo 2016-12-31
dc.description.librarian am2016 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Naude, A & Papadopoulos, S 2016, 'Data protection in South Africa: The Protection of Personal Information Act 4 of 2013 in light of recent international developments (1)', Journal of Contemporary Roman Dutch Law / Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 79, no. 1, pp. 51-68. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/57526
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Data protection en_ZA
dc.subject Protection of Personal Information Act 4 of 2013 en_ZA
dc.subject International developments en_ZA
dc.subject Databeskerming en_ZA
dc.subject Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting en_ZA
dc.subject Internasionale verwikkelinge en_ZA
dc.subject South Africa (SA) en_ZA
dc.subject Suid-Afrika (SA) en_ZA
dc.subject Data privacy legislation
dc.title Data protection in South Africa: The Protection of Personal Information Act 4 of 2013 in light of recent international developments (1) en_ZA
dc.title.alternative Databeskerming in Suid Afrika : die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013 in die lig van onlangse internasionale verwikkelinge en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record