Vorm van monument vir Voortrekkers : massiewe bouwerk van wit graniet beoog : Suid-Afrikaans van aard : daarby 'n laervormige vergaderplek

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)