Selective samples of the mainstream Western perception of beauty as a category in architecture - tracing physical beauty connected with mind, emotions and spirit

Show simple item record

dc.contributor.author Jekot, Barbara P.
dc.date.accessioned 2008-05-30T10:45:38Z
dc.date.available 2008-05-30T10:45:38Z
dc.date.issued 2007
dc.description.abstract The intention of this article is not to determine principles that might be universally applied to architectural beauty in general, but rather to question the relevance of the term beauty in an architectural context. I have quoted the views of architects from a spectrum of opinion, time and place, to stimulate the reader’s perception of beauty instead of presuming to present a definitive understanding or even a thorough interrogation of the concept. The discourse on architectural beauty goes back to classical antiquity. There have been many changes - with contradictions and evasions - in its perception, yet beauty seems to be present, with or without our acknowledgment and theory. The disputes themselves and the very possibility of speaking the same language about beauty seem to connect architectural beauty with the mind, emotions and spirit, revitalising our lives and enhancing our social activities. en
dc.description.abstract POLISH: Wybrane przyklady postrzegania piękna jako kryterium architektury w kulturze zachodu – w poszukiwaniu piękna wizualnego powiązanego z umyslem, emocjami i duchowością. Intencją artykulu nie jest ustalenie uniwersalnych zasad wartościowania architektonicznego piękna a raczej poszukiwanie wartości piekna w architekturze. Cytuje różne poglądy architektoniczne pochodzące z różnych miejsc i wypowiedziane w różnym czasie aby stymulować postrzeganie piękna przez czytelnika a nie dostarczać formul. Rozważania te wiodą nas do klasycznego antyku i początków cywilizacji. Było wiele zmiennych - kontrastujących i pokrętnych – poglądów na temat piękna, które jest integralną częścia naszego życia niezależnie od tego czy go postrzegamy czy też nie. Kontrowersyjne debaty oraz ogólna możliwość komunikowania się przy pomocy języka piękna pomagają nam dostrzegać związki pomiędzy pięknem architektonicznym a umysłem, emocjami i ducho-wością, które stymulują nasze życie i aktywność społeczną.
dc.format.extent 706370 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Jekot, BP 2007, 'Selective samples of the mainstream Western perception of beauty as a category in architecture - tracing physical beauty connected with mind, emotions and spirit', South African Journal of Art History, vol. 22, no. 3, pp 138-149. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5686
dc.language.iso en en
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en
dc.subject Architectural beauty en
dc.subject Spirit en
dc.subject Soul en
dc.subject Mind en
dc.subject Intellect en
dc.subject.lcsh Architecture -- Philosophy en
dc.title Selective samples of the mainstream Western perception of beauty as a category in architecture - tracing physical beauty connected with mind, emotions and spirit en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record