South African heritage places : expanding current interpretation and presentation

Show simple item record

dc.contributor.author Bakker, Karel Anthonie
dc.coverage.spatial South Africa en
dc.date.accessioned 2008-05-30T10:45:22Z
dc.date.available 2008-05-30T10:45:22Z
dc.date.issued 2007
dc.description.abstract South Africans have rich, complex and unique histories. Current South African society is similarly unique, non-monolithic and complex. The last twelve years of Democracy have not resulted in a coconstructed vision of how to identify, access, share, understand, interpret and present historical meaning that is resident in the various heritage places around the country. Current South African heritage management practice is compared to an emerging approach contained in the draft ICOMOS Ename Charter, an internationally constructed vision of appropriate analysis, interpretation and presentation of heritage places. The author identifies problems in current South African definitions, analyses and interpretations of heritage places, and presents an expanded view on managing cultural landscapes that may enrich current, local practice and result in a more accessible, rich, integrated and representative interpretation and presentation of meaning of place. en
dc.description.abstract In Suid Afrika is daar ryk, komplekse en unieke geskiedenisse. Hedendaagse Suid Afrikaanse gemeenskappe is ewenals uniek, nie-monolities en kompleks. Die laaste twaalf jaar se Demokrasie het nie 'n saamgekonstrueerde visie opgelewer om daardie historiese betekenis wat in verskeie erfenisplekke in die land gewortel is, te identifiseer, onstluit, deel, verstaan, interpreteer en voor te stel nie. Eietydse Suid Afrikaanse erfenisbestuurspraktyk word vergelyk met 'n ontluikende benadering vervat in ICOMOS se konsep Ename Handves, 'n internasionaal konstrueerde visie vir toepaslike analise,interpretasie en voorstelling van erfenisplekke. Die outeur identifiseer probleme in hedendaagse Suid Afrikaanse definisies, analise en interpretasies van erfenisplekke en bied 'n uitdyende blik op die bestuur van erfenisplekke wat eietydse, lokale praktyk mag verryk en in 'n meer toeganklike, ryk, integreerde en verteenwoordigende interpretasie en verteenwoordiging van plekbetekenis kan resulteer. af
dc.format.extent 66917 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Bakker, KA 2007, 'South African heritage places : expanding current interpretation and presentation', South African Journal of Art History, vol. 22, no 2, pp 14-23. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5684
dc.language.iso en en
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en
dc.subject Heritage places en
dc.subject Meaning of place en
dc.subject Heritage interpretation en
dc.subject Heritage site presentation en
dc.subject Cultural landscape management en
dc.subject South African Heritage Resources Act en
dc.subject Icomos Ename Charter en
dc.subject Nasionale Wet op Erfenishulpbronnne af
dc.subject Icomos Ename Handves af
dc.subject Erfenisplekke af
dc.subject Plekbetekenis af
dc.subject Erfenisinterpretasie af
dc.subject Erfenisterreinvoorstelling af
dc.subject Kultuurlandskapsbestuur af
dc.subject.lcsh Historic sites -- South Africa en
dc.subject.lcsh South Africa -- History en
dc.title South African heritage places : expanding current interpretation and presentation en
dc.title.alternative Erfenisterreine in Suid Afrika : 'n uitbreiding van resente interpretasie en verteenwoordiging af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record