Sterkteperspektief op bemagtigende maatskaplike groepwerk met alkoholafhanklike bejaardes

Show simple item record

dc.contributor.author Geyer, Stephan
dc.contributor.author Strydom, Herman
dc.date.accessioned 2016-09-09T08:39:41Z
dc.date.available 2016-09-09T08:39:41Z
dc.date.issued 2007
dc.description.abstract In hierdie artikel word daar by die kenmerke van die sterkteperspektief asook die houdings en persepsies van maatskaplike werkers teenoor dié perspektief stilgestaan. In die teks word die agtergrond van die sterkteperspektief, die sterktes van alkoholafhanklike bejaardes, die rol van dié perspektief in geregistreerde behandelingsentra in Suid-Afrika asook die voor- en nadele van dié perspektief onder meer toegelig. Die doelwitte van hierdie artikel is (a) om deur middel van literatuurstudie en empiriese ondersoek die uitdagings, sterktes en behoeftes van alkoholafhanklike bejaardes te identifiseer waarop ’n maatskaplike groepwerk-bemagtigingsprogram gebaseer kan word, en (b) vas te stel oor watter kwaliteite die sterkteperspektief beskik ten einde die alkoholafhanklike bejaarde met maatskaplike groepwerkdienste te bemagtig. en_ZA
dc.description.department Social Work and Criminology en_ZA
dc.description.librarian hb2016 en_ZA
dc.description.uri http://socialwork.journals.ac.za/pub en_ZA
dc.identifier.citation Geyer, S & Strydom, H 2007, ''n Sterkteperspektief op bemagtigende maatskaplike groepwerk met alkoholafhanklike bejaardes', Social Work / Maatskaplike Werk, vol. 43, no. 1, pp. 84-100. en_ZA
dc.identifier.issn 0037-8054 (print)
dc.identifier.issn 2312-7198 (online)
dc.identifier.other 10.15270/43-1-292
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/56686
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher University of Stellenbosch, Department of Social Work en_ZA
dc.rights University of Stellenbosch, Department of Social Work en_ZA
dc.subject Sterkteperspektief en_ZA
dc.subject Maatskaplike werkers en_ZA
dc.subject Geregistreerde behandelingsentra en_ZA
dc.subject Suid-Afrika (SA) en_ZA
dc.subject Alkoholafhanklike bejaardes en_ZA
dc.title Sterkteperspektief op bemagtigende maatskaplike groepwerk met alkoholafhanklike bejaardes en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record