1892 : Wetboek van den Oranjevrijstaat, uitgegeven op gezag van den HoogEd. Volksraad, 1891

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)