1894 : De locale wetten en volksraadsbesluiten der Zuid-Afrikaansche Republiek, benevens de proclamaties van ZHEd. den staatspresident en de belangrijke gouvernements-kennisgevingen, gedurende de jaren 1890, 1891, 1892 en 1893

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)