1897 : De locale wetten en volksraadsbesluiten der Zuid-Afrikaansche Republiek benevens de proclamaties van ZHEd. den staatspresident en de belangrijke gouvernements-kennisgevingen, gedurende het jaar 1896

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)