1899 : De locale wetten en volksraadsbesluiten der Zuid-Afrikaansche Republiek, benevens de belangrijke gouvernements-kennisgevingen en proclamaties van ZHEd. den staatspresident gedurende het jaar 1898

Show simple item record

dc.contributor.editor Stockenström, A
dc.coverage.spatial Africa en_US
dc.coverage.spatial South Africa en_US
dc.date.accessioned 2016-08-31T12:29:31Z
dc.date.available 2016-08-31T12:29:31Z
dc.date.issued 1899
dc.description De Locale Wetten en volksraadsbesluiten der Zuid-Afrikaansche Republiek, benevens de belangrijke gouvernements-kennisgevingen en proclamaties van ZHEd. den staatspresident gedurende het jaar 1898 (1899 version). In opdracht der regeering bijeengebracht en van een bladwijzer voorzien door A. Stockenström. en_ZA
dc.description.tableofcontents *
dc.format.extent 428 pages bound in one volume (290mm x 230mm). en_ZA
dc.format.medium Book en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/56544
dc.language.iso Dutch en_ZA
dc.publisher Staatsdrukkerij van de Z. A. Republiek en_ZA
dc.rights University of Pretoria en_ZA
dc.subject Law statutes en_ZA
dc.subject De Locale Wetten en_ZA
dc.subject.ddc 348.68
dc.subject.lcsh Law--South Africa en_US
dc.title 1899 : De locale wetten en volksraadsbesluiten der Zuid-Afrikaansche Republiek, benevens de belangrijke gouvernements-kennisgevingen en proclamaties van ZHEd. den staatspresident gedurende het jaar 1898 en_ZA
dc.type Other en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record