1899 : De locale wetten en volksraadsbesluiten der Zuid-Afrikaansche Republiek, benevens de belangrijke gouvernements-kennisgevingen en proclamaties van ZHEd. den staatspresident gedurende het jaar 1898

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)