Mostly ‘black’ and ‘white’ : ‘race’, complicity and restitution in the non-fiction of Antjie Krog

Show simple item record

dc.contributor jacomien.vanniekerk@up.ac.za en_ZA
dc.contributor.author Van Niekerk, Jacomien (Jacomina)
dc.date.accessioned 2016-08-30T13:21:37Z
dc.date.available 2016-08-30T13:21:37Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.description.abstract This article analyses the role of ‘race’ in Antjie Krog’s non-fiction trilogy Country of My Skull (1998), A Change of Tongue (2003) and Begging to Be Black (2009). It explores her explicit use of terms such as ‘heart of whiteness’ and ‘heart of blackness’. Claims that Krog essentialises Africa and ‘black’ people are investigated. The article also addresses accusations of racism in Krog’s work. A partial answer to the persistent question of why Krog is so determinedly focused on ‘race’ is sought in the concept of complicity. There is definite specificity in the way Krog writes about ‘white’ perpetrators and ‘black’ victims in South Africa, but her trilogy should be read within the broader context of international restitution discourses, allowing for a somewhat different perspective on her contribution to the discussion of the issue of whether ‘white’ people belong in (South) Africa. en_ZA
dc.description.abstract Hierdie artikel ontleed die rol van ‘ras’ in Antjie Krog se nie-fiksie trilogie Country of My Skull (1998), A Change of Tongue (2003) en Begging to Be Black (2009). Haar uitdruklike gebruik van terme soos ‘heart of whiteness’ en ‘heart of blackness’ word verken, tesame met aantygings van essensialisering van Afrika en ‘swart’ mense. Ook aantygings van rassisme teen Krog se werk word ondersoek. Die herhaaldelike vraag waarom Krog so vasbeslote gefokus bly op ‘ras’ word gedeeltelik beantwoord deur die begrip medepligtigheid te betrek. Krog skryf met onmiskenbare spesifisiteit oor ‘wit’ daders en ‘swart’ slagoffers in Suid-Afrika, maar haar trilogie moet binne die breër konteks van internasionale diskoerse oor restitusie gelees word. Dit plaas Krog se bydrae tot die debat oor die vraag of ‘wit’ mense tot (Suid-)Afrika kan behoort in ’n ietwat ander perspektief. en_ZA
dc.description.uri http://www.literator.org.za/index.php/literator en_ZA
dc.identifier.citation Van Niekerk, J., 2016, ‘Mostly ‘black’ and ‘white’: ‘Race’, complicity and restitution in the non-fiction of Antjie Krog’, Literator 37(1), a1264. http:// dx.doi.org/10.4102/lit. v37i1.1264. en_ZA
dc.identifier.issn 0258-2279 (print)
dc.identifier.issn 2219-8237 (online)
dc.identifier.other 10.4102/lit. v37i1.1264
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/56495
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher AOSIS Open Journals en_ZA
dc.rights © 2016. The Authors. Licensee: AOSIS. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_ZA
dc.subject Antjie Krog en_ZA
dc.subject South African literature en_ZA
dc.subject Autobiography en_ZA
dc.subject Postapartheid South Africa en_ZA
dc.subject Restitution en_ZA
dc.subject Critical race theory en_ZA
dc.subject Creative non-fiction en_ZA
dc.title Mostly ‘black’ and ‘white’ : ‘race’, complicity and restitution in the non-fiction of Antjie Krog en_ZA
dc.title.alternative Meestal ‘swart’ en ‘wit’ : ‘ras’, medepligtigheid en restitusie in die nie-fiksie van Antjie Krog en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record