Openbare beeldhoukuns in Suid-Afrika met spesifieke verwysing na vollengte losstaande standbeelde

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)