Browsing Research Articles (African Languages) by Author "Kekana, T.S."

Browsing Research Articles (African Languages) by Author "Kekana, T.S."

Sort by: Order: Results:

  • Kekana, T.S.; Mojalefa, Mawatle Jeremiah (Jerry) (NISC (Pty) Ltd and Informa UK Limited (trading as Taylor & Francis Group), 2018-06)
    Ka lebaka la gore ditiragalo tša phatose di fela di hlakahlakanywa bobading le bosekaseking bja masetlapelo, taodišwane ye e yo ahlaahla kanegelo ya phatose ge e nepiša mohuta wa sengwalo sa kwešišano sa go lebana le ...