1877 : Ordonnantie boek van den Oranjevrijstaat, 1854-1877

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)