Die vormende invloed van die Duitse Ekspressionisme op die skilderkuns van drie Suid-Afrikaanse kunstenaars Irma Stern, Maggie Laubser en Pranas Domsaitis

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)