Dinamika van die hedendaagse oppermagtige grondwet beskou in die lig van voor- en vroeg-moderne opvattings van regsoppergesag en populêre soewereiniteit

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)