Erkenning van meineed as skuldoorsaak in die deliktereg

Show simple item record

dc.contributor.author Scott, Johan (T. Johan)
dc.date.accessioned 2008-05-21T08:39:55Z
dc.date.available 2008-05-21T08:39:55Z
dc.date.issued 2007
dc.description.abstract Die heilsame invloed van 'n generaliserende (oftewel "elementologiese"), in teenstelling met 'n "kasuïstiese" benadering tot die reg insake onregmatige daad, blyk uit hierdie saak. af
dc.format.extent 360726 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Scott, J 2007, 'Erkenning van meineed as skuldoorsaak in die deliktereg', Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, no. 4, pp. 800-812. [http://www.jutalaw.co.za] af
dc.identifier.issn 0257-7747
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5400
dc.language.iso Afrikaans af
dc.publisher Juta Law. en
dc.rights Juta Law en
dc.subject Generaliserende benadering af
dc.subject Elementologiese benadering af
dc.subject Kasuïstiese benadering af
dc.subject.lcsh Perjury en
dc.subject.lcsh Torts en
dc.title Erkenning van meineed as skuldoorsaak in die deliktereg af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record