Opgeroepte betekenis in literêre vertaling : die vertaling van dialek en register in Die swerfjare van Poppie Nongena deur Elsa Joubert

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)