The South African government, co-optive power and ideological hegemony

Show simple item record

dc.contributor.author De Jager, Nicola
dc.date.accessioned 2008-05-13T09:10:17Z
dc.date.available 2008-05-13T09:10:17Z
dc.date.issued 2006-08
dc.description.abstract In South Africa's new democracy two trends are becoming apparent : political centralisation and the weakening of agents of political accountability. The article argues, first, that these trends are the result of the South African government's use of two forms of co-optive power, namely institutional centralisation and dispositional centralisation. Secondly, contending that these trends are merely the fruits of deeper roots, the article seeks to identify these roots by "digging deeper". Primary documents emanating from South Africa's ruling party, the ANC, have been studied to understand these trends. It is concluded that the current centralisation results from a deliberate striving towards ideological hegemony. AFRIKAANS: Binne Suid-Afrika se nuwe demokrasie is daar twee tendense wat duidelik opval : politieke sentralisering en die verswakking van agente vir politieke verantwoordelikheid. Hierdie artikel betoog, eerstens, dat die tendense die gevolg is van die Suid-Afrikaanse regering se gebruik van twee tipes koöpterende mag, naamlik institusionele sentralisering en disposisionele sentralisering. Tweedens argumenteer die artikel dat hierdie neigings die resultate is van dieperliggende oorsake en probeer dit om daardie oorsake te identifiseer. Primêre dokumente van die regerende party, die ANC, is ontleed om die bostaande neigings beter te verstaan. Die gevolgtrekking is dat die huidige bewyse van sentralisasie die uitvloeisel is van 'n doelbewuste strewe na ideologiese hegemonie. en
dc.format.extent 198324 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation De Jager, N 2006, 'The South African government, co-optive power and ideological hegemony', Acta Academica, vol. 38, no. 2, pp. 61-84. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_academ.html] en
dc.identifier.issn 0587-2405
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5256
dc.language.iso en en
dc.publisher University of the Free State - Sasol Library en
dc.rights University of the Free State - Sasol Library en
dc.subject South African politics en
dc.subject Political centralisation en
dc.subject Political accountability en
dc.subject Institutional centralisation en
dc.subject Dispositional centralisation en
dc.subject Ideological hegemony en
dc.subject.lcsh Political Science -- South Africa
dc.title The South African government, co-optive power and ideological hegemony en
dc.title.alternative Suid-Afrikaanse regering, koöpterende mag en ideologiese hegemonie en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record