A simulation technique for optimising maintenance teams for a service company

Show simple item record

dc.contributor.author Visser, J.K. (Jacobus)
dc.contributor.author Howes, G.
dc.date.accessioned 2008-05-13T08:46:35Z
dc.date.available 2008-05-13T08:46:35Z
dc.date.issued 2007-11
dc.description.abstract The maintenance of some sophisticated and complex equipment – for example, diagnostic equipment used in hospitals – is frequently outsourced to the original equipment supplier or another maintenance service provider. Companies that own such assets can either enter into a service agreement, or they can use service providers on a call-out basis. A fundamental problem for the provider of maintenance services is to determine the optimum number of maintenance technicians or artisans. An investigation was done for a service company that provides planned and breakdown maintenance services to hospitals and clinics that use specialised medical imaging equipment. Data on the duration of maintenance tasks and traveling costs were used to obtain an input distribution for a simulation model. The model that was developed can now be used to determine the number of technicians that would optimise the service company’s profit. This paper discusses the features of the simulation model, as well as some results obtained with the basic simulation model. en
dc.description.abstract AFRIKAANS: Die instandhouding van sommige gesofistikeerde en komplekse toerusting, soos byvoorbeeld diagnostiese toerusting wat in hospitale gebruik word, word dikwels uitgekontrakteer na die oorspronklike vervaardigers van die toerusting. Ondernemings wat sulke toerusting besit kan dan ’n diensleweringskontrak met die diensverskaffer aangaan, of gebruik maak van ’n uitroepstelsel. ’n Fundamentale probleem vir die diensverskaffer is om die optimum aantal tegnici te bepaal. ’n Ondersoek is gedoen vir ’n tipiese diensverskaffer wat beplande sowel as onbeplande instandhouding doen vir hospitale en klinieke wat gesofistikeerde optiese toerusting bedryf. Data vir die tydsduur van take sowel as reistyd is gebruik om insetverdelings te verkry vir die ontwikkeling van ’n simulasiemodel. Die model wat ontwikkel is, kan gebruik word om die aantal tegnici te bepaal wat die wins vir die diensmaatskappy sal optimeer. Hierdie artikel bespreek die eienskappe van die simulasiemodel wat ontwikkel is, sowel as van die resultate wat met die basiese simulasiemodel verkry is.
dc.format.extent 397997 bytes
dc.format.extent 84551 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Visser, JK & Howes, G 2007, ‘A simulation technique for optimising maintenance teams for a service company', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 18, no. 2, pp. 169-185. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_indeng.html] en
dc.identifier.issn 1012-277X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5252
dc.language.iso en en
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.subject Maintenance service provider en
dc.subject Maintenance technicians en
dc.subject Hospitals en
dc.subject Clinics en
dc.subject Simulation model en
dc.subject.lcsh Maintenance -- Equipment and supplies -- Simulation methods
dc.subject.lcsh Imaging systems in medicine -- Equipment and supplies
dc.title A simulation technique for optimising maintenance teams for a service company en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record