Get valuable information from the data graveyard

Show simple item record

dc.contributor.author Bauer, M.
dc.date.accessioned 2008-05-13T08:37:42Z
dc.date.available 2008-05-13T08:37:42Z
dc.date.issued 2007-05
dc.description.abstract Continuous measurements such as temperature, pressure, or flow are recorded and stored in the plant data history of industrial chemical plants. Frequently, data is accumulated and kept in storage without anyone drawing further conclusions from it about the state of the process. This paper shows how historical data can give insight into the operation of a chemical plant. The time and frequency analysis methods are explained via an industrial process at Eastman Chemical Company, Tennessee. A procedure for systematic data analysis is given. Combined with expert knowledge of the process, causes of disturbances affecting the process can be identified. AFRIKAANS: Kontinue meting van veranderlikes soos temperatuur, druk en vloei word aangeteken en bewaar as ’n omvangryke dataversameling by ’n industriële chemiese aanleg. Heel dikwels gebeur dit dat sodanige inligting nie verder gebruik word vir die bepaling van prosestoestand nie. Díe navorsing toon hoedat sodanige inligting nuttig aangewend kan word vir die bedryf van die proses. Tyd- en frekwensieanalisemetodes word voorgehou vir ‘n nywerheidsproses by Eastman Chemical Company van Tennessee. Sistematiese data-analise word volgens prosedure uitgevoer. Deur laasgenoemde te kombineer met proseskennis kan die oorsake vir prosessteurings uitgewys word. en
dc.format.extent 228813 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Bauer, M 2007, 'Get valuable information from the data graveyard', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 18, no. 1, pp. 145-156.[http://www.journals.co.za/ej/ejour_indeng.html] en
dc.identifier.issn 1012-277X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/5244
dc.language.iso en en
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.subject Industrial chemical plants en
dc.subject Systematic data analysis en
dc.subject.lcsh Chemical plants -- Data processing
dc.subject.lcsh Probabilities
dc.subject.lcsh Process control -- Statistical methods
dc.title Get valuable information from the data graveyard en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record