Openbaring 21:1-8 in teks en prediking

Show simple item record

dc.contributor.author Bothma, Gerhardus
dc.date.accessioned 2016-03-08T10:31:14Z
dc.date.available 2016-03-08T10:31:14Z
dc.date.issued 2015-08-31
dc.description.abstract Openbaring 21:1-8 bring ’n belangrike wending in hierdie boek. Die koms van ’n nuwe hemel, ’n nuwe aarde en ’n nuwe Jerusalem word aangekondig. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Hoe behoort Openbaring 21:1-8 uitgelê, vertolk en verstaan te word? Hoe behoort daar oor hierdie teks gepreek te word? Hierdie en nog meer vrae word in hierdie artikel bespreek. Vanweë onder andere die literêre genre daarvan, stel die boek Openbaring unieke uitdagings aan diegene wat dit wil uitlê, verstaan en daaroor wil preek. Deur Openbaring 21:1-8 en homiletiese teorie met mekaar in verband te bring, word hierdie Skrifgedeelte vir die prediking ontgin. Deur die benutting van ’n literêr-estetiese benadering tot prediking in ’n skuiwende kultuur – soos deur Cas Vos en Cas Wepener ontwikkel – word die nuwe hemel en aarde, die nuwe Jerusalem en die lied ‘Hot Gates’ met mekaar gekombineer om nuwe betekenismoontlikhede te ontdek. Deur intertekstueel en inkulturerend te werk te gaan, word parameters vir die uitleg en verstaan van Openbaring 21:1-8 geformuleer en voorstelle vir die prediking van hierdie Skrifgedeelte word gemaak. en_ZA
dc.description.abstract Revelation 21:1-8 presents an important turning point in this book. A new heaven, a new earth and a New Jerusalem are introduced. The old has passed. The new has come. How should Revelation 21:1-8 be read, interpreted and understood? How should this text be preached? These and other questions are asked in this article. Because of its literary genre, amongst other factors, the Book of Revelation poses unique challenges to anyone who wants to interpret and understand or preach about it. Revelation 21:1-8 is investigated by engaging the text and homiletic theory with each other. By utilising a literary-esthetical approach to preaching in a changing culture – as developed by Cas Vos en Cas Wepener – the new heaven and earth, the new Jerusalem and the song ‘Hot Gates’ are engaged with one another in order to find possible new meanings. By working intertextually and inculturating, parameters for the explanation and understanding of Revelation 21:1-8 are explicated and suggestions with regard to preaching this text are made. en_ZA
dc.description.librarian am2015 en_ZA
dc.description.uri http://www.indieskriflig.org.za en_ZA
dc.identifier.citation Bothma, G., 2015, ‘Openbaring 21:1−8 in teks en prediking’, In die Skriflig 49(2), Art. #1932, 8 pages. http://dx.DOI.org/ 10.4102/ids.v49i2.1932. en_ZA
dc.identifier.issn 1018-6441
dc.identifier.other 10.4102/ids.v49i2.1932
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/51720
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher AOSIS OpenJournals en_ZA
dc.rights © 2015. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_ZA
dc.subject Openbaring 21:1-8 en_ZA
dc.subject Hemel en_ZA
dc.subject Nuwe Jerusalem en_ZA
dc.subject Oue is verby en_ZA
dc.subject Revelation 21:1-8 en_ZA
dc.subject Heaven en_ZA
dc.subject New Jerusalem en_ZA
dc.subject Old has passed en_ZA
dc.title Openbaring 21:1-8 in teks en prediking en_ZA
dc.title.alternative Revelation 21:1-8 in text and preaching en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record