1877 : Ordonnantie boek van den Oranjevrijstaat, 1854-1877 : uitgegeven volgens besluit van den HoogEd. Volksraad, dd. 16 Mei, 1877

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)