Glas in beeld – beeld in glas. verkondiging in fragment en fragmente van verkondiging ...

Show simple item record

dc.contributor.author Kloppers, Elsabe
dc.contributor.author Kloppers, Wian
dc.date.accessioned 2016-02-17T09:31:39Z
dc.date.available 2016-02-17T09:31:39Z
dc.date.issued 2015-10-16
dc.description Schwier verwys na ’n ‘kritiese metodepluralisme’ wat te midde van die ‘vreemdheid van die teks’ onder meer ‘n blik het op die Bybel as literatuur; wat die rykdom van die Bybelse taal, motiewe, geskiedenisse, beelde, verhale, argumente en literêre strategieë ontgin; wat vra na die verskillende vorms en tekssoorte – wat die narratiewe, profetiese, voorskriftelike, wysheids- en himniese grondvorme van die Bybelse polifonie ondersoek; wat ’n oog het vir retoriek en metaforiese strukture. Naas die veelvuldige vorme van tekskritiek het die sosiaal-historiese, kultuur-antropologiese en kontekstuele of samelewings-betrokke ondersoeke wat gerig is op identiteits- en geloofsbegronding, sowel as verandering van die praxis, ’n wesenlike plek. en_ZA
dc.description E.K. (Universiteit van Suid-Afrika) was verantwoordelik vir die deel oor die homiletiek en W.K. (Universiteit van Pretoria) die deel oor die loodglasvensters. Beide dele is geïntegreer en verwerk deur die outeurs. en_ZA
dc.description.abstract The view that the sermon is an ‘open work of art’, promoted the awareness that the ‘meaning’ of a sermon is not fixed, but that possibilities are presented for the listeners to ‘assign meaning’. ‘Assigning meaning’ does not mean something fully ad libitum: ‘meaning’ is formed within the guidelines of the text from which a sermon stems. Visual works of art could also be based on Biblical texts or stories, analysed and interpreted by the artist. The artist could mould the encounter with the Biblical text into various forms of art, proclaiming the gospel in ways similar to that of a spoken sermon: a work of art could present possibilities for assigning meaning related to faith. In this article the new stained glass windows, symbolically depicting the Liturgical Year, in a Dutch Reformed church in Pretoria, are discussed with a view to the possibilities they present to form part of experience-based religious education in ‘bringing home’ stories from the Bible and aspects of the Liturgical Year. Also asked is how they could function as visual ‘sermons’, speaking and communicating the ‘Word of God’ to the people inside the church, as well as to people on the outside. en_ZA
dc.description.librarian am2015 en_ZA
dc.description.uri http://www.hts.org.za/ en_ZA
dc.identifier.citation Kloppers, E. & Kloppers, W., 2015, ‘Glas in beeld – beeld in glas. Verkondiging in fragment en fragmente van verkondiging …’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 71(3), Art. #3044, 8 pages. http://dx.DOI.org/ 10.4102/hts.v71i3.3044 en_ZA
dc.identifier.issn 0259-9422 (print)
dc.identifier.issn 2072-8050 (Online)
dc.identifier.other 10.4102/hts.v71i3.3044
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/51424
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher OpenJournals Publishing en_ZA
dc.rights © 2015. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_ZA
dc.subject Sermon en_ZA
dc.subject Visual works of art en_ZA
dc.subject Biblical texts en_ZA
dc.subject Glass windows en_ZA
dc.title Glas in beeld – beeld in glas. verkondiging in fragment en fragmente van verkondiging ... en_ZA
dc.title.alternative Glass in the image – image in glass. preaching in fragments and fragments of preaching . . . en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record