Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstraat : inwyding van Gereformeerde kerk

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)