Vonnisbespreking : Korrek beslis binne die raamwerk van wesenlik irrelevante reg Lourens v Speaker of the National Assembly 2015 1 SA 618 (EqC)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)