Analise van enkele veranderlikes wat die wiskundeprestasie van Tswanasprekende leerders beïnvloed

Show simple item record

dc.contributor.author Maree, J.G. (Kobus)
dc.contributor.author Erasmus, C.P.
dc.date.accessioned 2008-04-14T09:10:27Z
dc.date.available 2008-04-14T09:10:27Z
dc.date.issued 2003
dc.description.abstract An analysis of some factors that influence Tswana-speaking learners’ achievement in mathematics. Inadequate achievement in mathematics is a common phenomenon, especially among black learners where the problem is becoming critical. Tswana learners in the Mafikeng region find themselves in an educational situation that does not always promote the optimal actualisation of their personal potential. An outcome of this situation is inadequate achievement in mathematics. The aim of this study has inter alia been the exploration of the inadequate achievement in mathematics of Tswana learners in the Mafikeng region by administering a Diagnostic Test and a Learner Questionnaire. The cognitive and affective facets of the Tswana learner’s achievement in mathematics were measured. A remedial strategy specifically aimed at the Tswana learner in the Mafikeng region was subsequently devised. AFRIKAANS: Ontoereikende prestasie in wiskunde is ’n verskynsel wat besonder algemeen voorkom en navorsers is dit eens dat die probleem veral by swart leerders kritieke afmetings aanneem. Die Tswanaleerders in die Mafikeng-streek bevind hulle in ’n opvoedingsituasie wat nie altyd vir optimale verwerkliking van hul persoonsmoontlikhede bevorderlik is nie. Een moontlike uitkoms van hierdie situasie is ontoereikende prestasie in wiskunde. Die doel van die onderhawige studie is onder meer die verkenning van die Tswanaleerder in die Mafikeng-streek se ontoereikende prestasie in wiskunde. Dit is gedoen deur die inskakeling van ’n Diagnostiese Toets en ’n Leerdervraelys waarmee die kognitiewe en affektiewe fasette van die Tswanaleerder se prestasie in wiskunde gemeet is. ’n Remediëringstrategie wat spesifiek gerig is op die Tswanaleerder in die Mafikeng-streek is vervolgens saamgestel. en
dc.format.extent 60690 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Maree, JG & Erasmus, CP 2003, ''n Analise van enkele veranderlikes wat die wiskundeprestasie van Tswanasprekende leerders beïnvloed', Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, vol. 22, no. 2/3, pp. 61-68. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_aknat.html] en
dc.identifier.issn 0254-3486
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/4979
dc.language.iso Afrikaans en
dc.publisher Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns en
dc.rights Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns en
dc.subject Academic underachievement en
dc.subject Mathematics en
dc.subject Tswana-speaking learners en
dc.subject North-West Province en
dc.subject South Africa en
dc.subject Black learners en
dc.subject.lcsh Academic achievement
dc.subject.lcsh Mathematics
dc.title Analise van enkele veranderlikes wat die wiskundeprestasie van Tswanasprekende leerders beïnvloed en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record