The legislative reconstruction of the customary law of marriage

Show simple item record

dc.contributor.author Bekker, Jan C.
dc.contributor.author Koyana, D.S.
dc.date.accessioned 2015-07-21T06:09:54Z
dc.date.available 2015-07-21T06:09:54Z
dc.date.issued 2014-02
dc.description.abstract In hierdie artikel ondersoek die outeurs geselekteerde aspekte wat betrekking het op gewoonteregtelike huwelike. Hulle wys daarop dat daar heelwat ongerymdhede en leemtes is. Die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike het weliswaar die gemeenteregtelike en gewoonteregtelike huwelike op dieselfde grondslag geplaas, maar die implikasies van sommige bepalings en samehangende aangeleenthede is nie in berekening gebring nie. Hulle stel die vraag of die Wet enigsins sy doel dien. en_ZA
dc.description.librarian am2015 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Bekker, JC & Koyana, DS 2014, 'The legislative reconstruction of the customary law of marriage', Journal of Contemporary Roman Dutch Law / Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 77, , no. 1, pp. 23-37. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/49123
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Legislative en_ZA
dc.subject Reconstruction en_ZA
dc.subject Customary law en_ZA
dc.subject Marriage en_ZA
dc.subject Wetgewende en_ZA
dc.subject Rekonstruksie en_ZA
dc.subject Gewoonteregtelike en_ZA
dc.subject Huwelike en_ZA
dc.title The legislative reconstruction of the customary law of marriage en_ZA
dc.title.alternative Wetgewende rekonstruksie van gewoonteregtelike huwelike en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record