Gender, purchase intention and sponsor image : a case study of the 2003 Cricket World Cup

Show simple item record

dc.contributor.author Van Heerden, Cornelius Hendrik, 1957-
dc.contributor.author Kotze, Theuns G.
dc.contributor.author Bruwer, Johan
dc.date.accessioned 2008-03-18T09:11:52Z
dc.date.available 2008-03-18T09:11:52Z
dc.date.issued 2005-12
dc.description.abstract This study examines the influence of gender and recall in terms of sponsor image and purchase intention in relation to the four international sponsors of the 2003 Cricket World Cup (CWC 2003). The research was conducted six months after the CWC 2003 among 120 university students. The hypothesis was that consumers who correctly recalled a particular brand as one of the four global sponsors of CWC 2003 would have a more positive image of that brand and a stronger intention of purchasing it than those who were not able to recall the brand as a sponsor. The findings supported this hypothesis for only one of the sponsor brands, namely LG. They also identified sizeable differences in the correlation between sponsor image and purchase intention for respondents in the two recall groups. Male and female respondents differed in their ability to recall two of the sponsor brands, but no gender differences were found in their scores on sponsor image or purchase intention. AFRIKAANS: Die invloed van geslag en herroepvermoë op die beeld van ’n borg en op die aankoopintensies van verbruikers ten opsigte van die vier internasionale borge van die 2003 Krieketwêreldbeker is in hierdie studie ondersoek. Die navorsing is ses maande na die einde van die 2003 Krieketwêreldbeker onder 120 universiteitstudente gedoen. Die hipotese is gestel dat verbruikers wat ’n bepaalde handelsmerk korrek as ’n algemene borg van die 2003 Krieketwêreldbeker kon herroep, ’n positiewer beeld van die betrokke handelsmerk sou hê en ook ’n sterker aankoopintensie teenoor die handelsmerk sou openbaar. Die hipotese het slegs vir een van die borge gegeld. Die resultate dui wel op beduidende verskille in die korrelasie tussen die beeld wat verbruikers van ’n borg het en hul aankoopintensie vir respondente in die twee herroepgroepe. Mans en vroue se vermoë om borge te herroep het beduidend vir twee van die handelsmerke verskil, maar wat die respondente se beeld van die borge of hul aankoopintensies betref, was daar geen verskil tussen die twee geslagte nie. en
dc.format.extent 124492 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Van Heerden, N, Kotzé, T & Bruwer J 2005, 'Gender, purchase intention and sponsor image: a case study of the 2003 Cricket World Cup', Acta Academica, vol. 37, no. 3, pp. 106-124. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_academ.html] en
dc.identifier.issn 0587-2405
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/4752
dc.language.iso en en
dc.publisher UFS - Sasol Library en
dc.rights UFS - Sasol Library en
dc.subject Sponsor image en
dc.subject Beeld van ’n borg af
dc.subject Purchase intention en
dc.subject Aankoopintensies en
dc.subject 2003 Cricket World Cup (CWC 2003) en
dc.subject 2003 Krieketwêreldbeker af
dc.subject Gender en
dc.subject Geslag af
dc.subject Sponsorship en
dc.subject Borge af
dc.subject.lcsh Sports sponsorship en
dc.title Gender, purchase intention and sponsor image : a case study of the 2003 Cricket World Cup en
dc.title.alternative Gender, aankoopvoorneme en die beeld van borge : 'n gevallestudie van die 2003 Krieketwêreldbeker af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record